Bezpečnostní agentury » Náhradní plnění


Náhradní plněníNáhradní plnění

KP-TINEX bezpečnostní agentura má pro všechny své klienty, kteří zaměstnávají více než 25 osob v ČR a nedaří se jim přímo získat vlastní zaměstnance z řad osob zdravotně postižených (OZP), dobrou zprávu. Nabízíme totiž jedinečnou možnost uplatnit  náhradní plnění  prostřednictvím odběru našich služeb . Co to znamená a co je to náhradní plnění ? Znamená to, že se můžete...

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění musí uplatňovat veškeré firmy v ČR, které zaměstnávají více než 25 osob. O co ale u náhradního plnění jde? Hlavním záměrem je podpora osob zdravotně postižených (OZP). V ideálním případě lze tedy uplatnit nejlépe pokud do vlastní firmy takovéto osoby zaměstnáte a to v počtu 4% z celkového počtu zaměstnanců firmy (pokud má více než 25 zaměstnanců). Ne vždy je ovšem...

Náhradní plnění §81 a §82

Zákon o zaměstnanosti – část třetí (výňatek) §81 Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní a) zaměstnáváním v pracovním poměru, b)...

Aktuální čestné prohlášení za rok 2014

Verze: 01 Zpracoval: Petr Prokopius Schválil: Eva Poláková Platnost od 1.1.2011 Čestné prohlášení a potvrzení o poskytnutí náhradního plnění – rok 2014 Tímto, čestně prohlašujeme, že naše společnost KP-TINEX spol. s r.o., se sídlem: Škroupova 2, Plzeň, IČ: 25217950 je zaměstnavatelem, který podle § 81, odst. 2, písm.b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném...

Více referencí

Zobrazit více referencí

© Všechna práva vyhrazena Bezpečnostní agentura KP-TINEX spol. s r.o. - bezpečnostní agentury

Výroba originálních internetových stránek