O násBezpečnostní prověrka

Bezpečnostní agentura úspěšně prošla bezpečnostní prověrkou organizace Národním bezpečnostním úřadem na stupeň Vyhrazené. Statutární zástupce disponuje prověřením na stupeň Vyhrazené.

Pojištění

Bezpečnostní agentura je pojištěna na odpovědnost související s provozní činností podnikatelů, zabývající se ochranou cizího majetku na částku 10 milionů korun s možností jeho navýšení až na částku 100 milionů.

Zkušenosti a růst

Bezpečnostní agentura má bohaté zkušenosti, které zohledňuje při získávání svých nových klientů maximální snahou o hledání takových řešení, která budou funkčně přínosná a ekonomicky výhodná. Od počátků své existence pravidelně vykazuje zisk a dynamický růst.

Zaměstnanci a vzdělávání

Bezpečnostní agentura disponuje profesionálním týmem, který je kvalifikačně i osobnostně připraven přispívat k maximálnímu využívání stávajících i budoucích moderních poznatků do systémů ochrany objektu a jejich aplikaci do praxe.

V naší bezpečnostní agentuře věnujeme pozornost rozvoji a vzdělání našich pracovníků. Jsme členy odborných sdružení, ve kterých se snažíme aktivně působit v námi vybraných profesních oblastech. Prostřednictvím profesního sdružení spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Certifikát ISO 9001 a 27001

Naše bezpečnostní agentura má certifikované následující systémy řízení: Systém řízení kvality dle ISO 9001 a bezpečnosti informací dle ISO 27001.

Jsme členy Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR

ASBS je samosprávnou výběrovou, stavovskou organizací, sdružující podnikatelské subjekty působící v oblasti ochrany majetku. Je založena za účelem zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice a za účelem ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře, včetně kultivace trhu a zvýšení jeho prestiže a kreditu jednotlivých profesí bezpečnostního průmyslu, v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a standardy bezpečnostního průmyslu, zejména pak standardy Evropské unie. Je členem Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky, která je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jsme členy svazu průmyslu a dopravy ČR

SPaD je nestátní dobrovolná nepolitická organizace, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho základním posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Kvalita rozhoduje

Nyní vidíte, že bezpečnostní služby poskytované námi budou opravdu kvalitní a navíc je můžete odebírat s možností náhradního plnění. A jelikož patří naše služby opravdu mezi komplexní, zde máte jejich stručný přehled:

Všechny tyto služby zařizujeme ve všech možných objektech a provozech a na všech různých akcích. Není proto problém zajistit bezpečnostní a úklidové služby ve skladech, výrobních a průmyslových halách, hypermarketech nebo sportovních stadionech, ale také na kulturních akcích, soukromých party, atd. Pro ověření si prohlédněte naše reference.

Více referencí

Zobrazit více referencí

© Všechna práva vyhrazena Bezpečnostní agentura KP-TINEX spol. s r.o. - bezpečnostní agentury

Výroba originálních internetových stránek