Bezpečnostní agentury » Ostatní služby » Aktuální čestné prohlášení za rok 2014


Aktuální čestné prohlášení za rok 2014Verze: 01

Zpracoval: Petr Prokopius
Schválil: Eva Poláková
Platnost od 1.1.2011


Čestné prohlášení a potvrzení o poskytnutí náhradního plnění – rok 2014

Tímto, čestně prohlašujeme, že naše společnost KP-TINEX spol. s r.o., se sídlem: Škroupova 2, Plzeň, IČ: 25217950 je zaměstnavatelem, který podle § 81, odst. 2, písm.b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaměstnávala v roce 2014 více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (OZP) a můžeme Vám tak vystavit potvrzení o poskytnutí náhradního plnění při odběru našich služeb v celkové výši objemu .......... Kč (bez DPH)

 

Vaše firma:

IČ:         

 

Doplňující informace:

Podle § 81, odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé , kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zaměstnat minimálně 4 % OZP. Tuto podmínku mohou splnit přímým zaměstnáváním OZP, odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících nad 50 % OZP nebo odvodem do státního rozpočtu.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením v jednotlivých čtvrtletích v roce 2014:

 

  I.Q/2014 II.Q 2014 III.Q 2014 IV.Q 2014
Prům.čtvrtl.přepočt.počet všech zaměstnanců 69.73 78,88 76,11 80,69
Prům.čtvrtl.přepočt.počet zaměstnanců s OZP 54,96 62,22 57,01 57,43
Prům.čtvrtl.přepočt.počet s OZP/TZP (inv.III.st.) 4,18 5,85 7,11 5,78

 

Vystavené „Potvrzení o poskytnutí náhradního plnění za rok 2014 „ nepřekračuje celkový limit podle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Upozorňujeme, že pro účely náhradního plnění je možné započítat pouze faktury uhrazené v termínu do 15.února 2015.

 

V Plzni dne 23.1.2015

Vystavila: Eva Poláková, č.tf. 377917895

Razítko a podpis


 

Více referencí

Zobrazit více referencí

© Všechna práva vyhrazena Bezpečnostní agentura KP-TINEX spol. s r.o. - bezpečnostní agentury

Výroba originálních internetových stránek